Wilt u ook gelukkige werknemers?

Doordat mensen te dik zijn, zijn ze vaak ongelukkig met hun lichaam en dit werkt door in de productie van werknemers. Uit onderzoek van het Centraal Bureau van de Statistiek blijkt dat wanneer een bedrijf met veel ongelukkige werknemers zijn jaarlijkse omzet zagen groeien met 0,1%, de omzet van een vergelijkbaar bedrijf met veel “gelukkige werknemers” jaarlijks groeide met 15,1%.

Daarnaast vraagt de overheid werkgevers steeds meer op het gebied van gezondheidspreventieve maatregelen om zo het ziekteverzuim onder werknemers te bestrijden. Met het oog op de toekomst, het voorkomen van te zware werknemers en een hoog ziekteverzuim, speelt Body-Progress hierop in door uw werknemers preventief te ondersteunen op het gebied van voeding, sport en levensstijl.

– Wilt u ook kosten besparen door preventief te werken op ziekteverzuim? Dat kan! Anno 2008 kan u als werkgever preventieve maatregelen nemen om gezondheidsklachten bij haar werknemers te voorkomen.
– Biij Body-Progress kunt u uw werknemers laten bijscholen over diverse onderwerpen om gezondheidsklachten te voorkomen.
– Denk hierbij aan workshops over gezonde voeding maar ook specifiekere cursussen.
– Ook bieden wij voorlichting aan op het gebied van legio voedingsproducten zoals maaltijdvervangers.

Gecontroleerd afvallen?
Mochten uw werknemers meer aandacht nodig hebben, dan behoord individuele begeleiding tot de mogelijkheden. Alle persoonlijke gesprekken zullen in een vertrouwde omgeving plaats vinden, waarbij de privacy en gegevens van uw werknemers gewaarborgd blijven door ons beroepsgeheim.
Uw winst?

Het is dan ook slechts een kleine investering die uw werknemers gelukkiger en productiever te maken. Goed in het lichaam zitten betekent ook meer zelfvertrouwen, een positievere uitstraling, meer beweging, gedragsverbetering kortom: minder ziekteverzuim.
Body-Progress heeft als doelstelling om elke werknemer van iedere klant de kans te bieden om preventief te werken aan gezondheidsproblemen en goede welzijnsomstandigheden. Iedereen moet zich gelukkig kunnen voelen met wie hij of zij is. Met het Body-progress programma bieden wij hierin een uitgebalanceerd programma om het zelfbeeld en zelfvertrouwen te verbeteren. Daarnaast is het de missie van Body-Progress om het ziekteverzuim terug te dringen en overgewicht bij uw werknemers te voorkomen of te verminderen. Dit doen wij onder andere door het geven van preventieve workshops, cursussen en voorlichtingen.

U kunt binnen uw bedrijf zelf een groep werknemers selecteren die in aanmerking zou kunnen komen voor onze cursussen, workshops en/of voorlichtingen.
Body-Progress streeft ernaar om uw werknemers zo goed mogelijk te begeleiden met een uniek concept waarbij u als werkgever een actieve rol in speelt. U zult regelmatig op de hoogte worden gebracht van de vorderingen van uw werknemers.